já jsem…

• jsem průvodcem úrovněmi vědomí fyzickým prožitkem

• jsem zde pro ty z vás, kteří jste ochotni nahlédnout své limity, pracovat s nimi a uvolňovat je

• pomáhám nahlédnout zúžení toku životní energie, různými omezeními, strachy, pochybnostmi, očekáváním zklamání, že se něco špatného stane a tím rozšíříme prostor vnímání sama sebe a všech možností, které se tím otevírají.

• následně ukazuji jak funguje tvorba v jednotném zdrojovém poli a uvádění všeho vychýleného a zúženého zpět do rovnováhy a původního nastavení zdroje 

• pomáhám se nadechnout nad hladinou z nadvlády mysli, vzít si sílu zpět a setkat se hmatatelně se silou naší existence

• dochází tak oživení nejen těla, ale hlavně srdce, kdy odcházejí různé hry, padají masky a boří se zdi limitů, které jsme vystavěli a obhajovali

• dále pomáhám, začít žít novou realitu tvoření v lehkosti, snadnosti, hravosti, radosti, hojnosti všeho a lásce, v každodenní realitě, být nezachycen – jako měsíc plující na vodní hladině, nezachycen rybářskými sítěmi

• nevracet se do řešení běžné reality starým způsobem tlaku, tahu do vytyčeného cíle, kdy vzniká napětí a silný protitlak 

• uvědomovat si tendence inklinovat k naučenýmu fungování v realitě, sevřením omezeními naší mysli a tím k vychylování fyzického těla z rovnováhy

• jak uvolňovat tyto tendence a postavit se do své síly před všemi vlivy na nás, které jsme vytvořili a tím k přijetí zodpovědnosti za vše co se v našem životě stalo

• vstup do vědomého tvoření reality bez bolesti a utrpení, komplikátorů a nepříjemných konfrontací v naší myslí

• srdce jako grál našeho věčného domova

já jsem…

• jsem průvodcem úrovněmi vědomí fyzickým prožitkem

• pomáhám těm, kteří sami chtějí, ukazovat jejich limity, pracovat s nimi a uvolňovat je

• tím rozšiřuji prostor vnímání sama sebe, který je zúžený těmito omezeními, strachy, pochybnostmi, očekáváním zklamání, že se něco špatného stane apod.

• následně ukazuji jak funguje tvorba v jednotném zdrojovém poli a uvádění všeho vychýleného a zúženého zpět do rovnováhy a původního nastavení zdroje 

• pomáhám se nadechnout nad hladinou z nadvlády mysli, vzít si sílu zpět a setkat se hmatatelně se silou naší existence

• dochází tak oživení nejen těla, ale hlavně srdce, kdy odcházejí různé hry, padají masky a boří se zdi limitů, které jsme vystavěli a obhajovali

• dále pomáhám, začít žít novou realitu tvoření v lehkosti, snadnosti, hravosti, radosti, hojnosti všeho a lásce, v každodenní realitě (na to by mohl být online kurz), být nezachycen – jako měsíc plující na vodní hladině, nezachycen rybářskými sítěmi

• nevracet se do řešení běžné reality starým způsobem tlaku, tahu do vytyčeného cíle, kdy vzniká napětí a silný protitlak 

• uvědomovat si tendence inklinovat k naučenýmu fungování v realitě, sevřením omezeními naší mysli a tím k vychylování fyzického těla z rovnováhy

• jak uvolňovat tyto tendence a postavit se do své síly před všemi vlivy na nás, které jsme vytvořili a tím k přijetí zodpovědnosti za vše co se v našem životě stalo

• vstup do vědomého tvoření reality bez bolesti a utrpení, komplikátorů a nepříjemných konfrontací v naší myslí

• srdce jako grál našeho věčného domova

Jsem muž. 

Probouzím se ve svém vědomí do síly zdroje své existence. Procházím procesy odevzdávání limitů a omezení a cítím, jak s těmito zátěžemi odchází sevření celé mé věčné bytosti zde pevně na zemi, tady a teď.

Beru si sílu své mysli zpět, patří mě a uvolňuji pouta, do kterých jsem se svázal. Přebírám zodpovědnost za svůj život a vše co se v něm děje, protože jsem to vytvořil. Raduji se z každé korekce mého směru k lehčímu tvoření své reality, bez těžkostí a dramat. Jsem si vědom okamžitých lekcí pokaždé, když šlápnu stranou mimo svojí cestu. Mám důvěru, že to co v sobě nevidím a je skryté, vždy vypluje na povrch. Pokud jsem nepozorný a neudělám korekci svého směru ihned, vím, že se následně dostávám do tlaku, který je fyzicky nepříjemný.

Snažím se být bdělý ne jen v ideálních podmínkách, ale v každičkém okamžiku mého života a vím, že čím více se budu do tohoto stavu vracet, stane se stabilnější. Vím, že nestačí vědět, že vše mám, ale pokud to nežiji a nepoužívám, tak vlastně nic nemám i když mám. Můj život je nyní velký alchymistický proces neustálých korekcí a změn. Jsem neustále vděčný za to, co již nyní mám a žiji. Raduji se, že jsem zde a užívám si života. Hýčkám si své ego a snažím se aby sloužilo a né já jemu.

Je nádherným darem prožívání své existence v plnosti, aniž bychom se v ní rozpustili.

Miluji život a vztahy i když skřípou, protože zrovna tak hluboko nedohlédnu. Nesnažím se zveličovat a současně vím o darech, které nyní mám. 

V jednotném poli, bez jakékoliv vzdálenosti, jsem pomáhal odpoutávat zátěže a vracel vychýlení fyzicky zpět do rovnováhy, pokud to bylo umožněno. Zjistil jsem ale, že nemohu žít za někoho jejich životy a činit za ně rozhodnutí.

Proto jsem založil školu vnitřního rozvoje, ve které je mým osobním záměrem umožnit každém vstoupit do svobody a nezávislosti na čemkoliv nebo někom jiném, kdo má ke všemu více přístupů, více ví a vidí. Všichni to máme, jen prostor vnímání sama sebe, napojení na zdroj, je velmi úzký, protož se do něho promítá mnoho strachů, obav, očekávání zklamaní, nebo, že se něco špatného stane. 

Škola je na šest měsíců, vždy každý měsíc jeden den.

Miluji život a vztahy i když skřípou, protože zrovna tak hluboko nedohlédnu. Nesnažím se zveličovat a současně vím o darech, které nyní mám.