Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Provozovatel

  • Jméno: Roman Slabyhoud
  • Adresa: Václavské náměstí 1306/55, 110 00 Praha, Česká republika
  • IČ: 87468697
  • Telefon: +420722240965
  • E-mail: slabyhoud.roman@gmail.com

Správce osobních údajů

Jako správce určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi s zpracováním budou nápomocni. Kontakty pro komunikaci:

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že coby správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a to zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Vaše osobní údaje budu zpracovávat na základě platného právního důvodu – zejména oprávněného zájmu, uděleného souhlasu, naplňování smluvního vztahu či zákonné povinnosti dle článku 13 GDPR – informační povinnost – ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Akceptujeme plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a možné účely zpracování

Zpracováváme vámi svobodně svěřené osobní údaje po dobu naší spolupráce, resp. vašeho zájmu za tímto účelem: Poskytování služeb – plnění smluvního vztahu – uchovávám vaše údaje, které mi poskytnete pro plnohodnotné poskytnutí služby; vedení účetnictví a evidenci daňových dokladů – fakturační údaje a údaje z rejstříků; za účelem marketingu a zasílání informací o projeveném oboru/tématu i obchodních sdělení po dobu, po kterou budete mít o informace zájem, tj. pokud se neodhlásíte od odběru, považujeme, že o informace či sdělení máte stále zájem a jde o oprávněnou komunikaci. V každém mailu můžete použít odhlašovací odkaz. Vaše osobní údaje uchovám po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, pohyb a dobu strávenou na daných stránkách, i to odkud na web přicházíte. Používání cookies považujeme za svůj oprávněný zájem, abychom pro vás byli co nejlepším partnerem a obsluhovali vás co možná nejlépe – vždy na základě vašeho souhlasu. Web lze prohlížet i bez udělení souhlasu.

Maximální zabezpečení

Dle našich možností maximálně chráníme vaše osobní údaje v souladu s technickým rozvojem s cílem zajistit jim maximální bezpečí a používáme opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů dle našich nejlepších technických možností.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci, zejména pro zajištění technických operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami. Vybíráme však spolehlivé partnery jako je Ecomail/SmartEmail/Mailchimp/MailerLite, Divi.com, Facebook, Google, daná účetní, webmaster a v budoucnu možná další odborníci či aplikace, které budou zlepšovat poskytované služby, avšak za předpokladu dodržení obdobných pravidel.

Jaká jsou vaše práva?

Vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut), změnu, úpravu i doplnění údajů. Na změny si vyhrazujeme prostor 30 pracovních dní, pokud není stanoveno jinak některou ze zákonných povinností. V případě, že budete mít pocit, že s vašimi údaji nakládám neadekvátně, můžete se obrátit na kompetentní úřad.